Theo Dõi Hoàn Tiền

Khi nào bạn sẽ nhận được hoàn phí? Câu trả lời phụ thuộc vào cách bạn đơn khai thuế của bạn. IRS sẽ phát hành séc hoàn thuế của bạn trong vòng sáu đến tám tuần sau khi nộp tờ khai trên giấy. Nếu bạn sử dụng e-file, khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được cấp trong khoảng từ hai đến ba tuần. Nếu bạn chọn nhận tiền hoàn lại thông qua gửi tiền trực tiếp, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng một đến ba tuần.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hoàn tiền của mình bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới.